سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
آشکارسازی لکه‌های نفتی در خلیج‌فارس با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS

پریسا خواجوی؛ فرشاد نعمتی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1401، ، صفحه 55-78

https://doi.org/10.22034/el.2022.362725.1005

چکیده
  پیشرفت‌های فنّاوری سنجش‌ازدور آن را به جایگزین مناسبی برای روش‌های سنتی در پایش، شناسایی و تحلیل لکه‌های نفتی تبدیل کرده است. سنسورهای SAR معمولاً برای تشخیص لکه‌های نفتی استفاده می‌شوند، اما استفاده از تصاویر آن‌ها به دلیل هزینه‌های بالا، عرض برداشت کم و تفکیک زمانی ضعیف محدود است. سنجنده MODIS قرارگرفته بر روی سکوهای ترا و اکوا ...  بیشتر