تغییرات آب و هوایی در مدیریت انرژی، معماری، شهرسازی
آثار تغییرات آب و هوا بر رفتار انسانی و فشار عصبی

میترا السادات فتحی فرد؛ فاطمه جاوید؛ عباس راهدان

دوره 2، شماره 3 ، شهریور 1402

https://doi.org/10.22034/el.2023.424611.1017

چکیده
  تغییرات آب و هوایی به عنوان یک چالش چندافرهنگی به سطح جهانی تبدیل شده و بر اثر آن، زندگی انسان‌ها تحت تأثیر قرار گرفته است. این پدیده باعث افزایش دمای سطح زمین، حوادث جوی ناگهانی، و تغییرات در الگوهای بارش شده است. این تحولات، از طریق تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر سلامت انسان‌ها، به چالش‌های جدید در زمینه‌های بهداشت عمومی، ایمنی ...  بیشتر