ا

 • احدنژاد، محسن واکاوی علل و عوامل موثر بر تولید باغشهر در نواحی پیِراشهری زنجان [دوره 2، شماره 2، 1402، صفحه 93-103]

 • احدنژاد، محسن تبیین ضرورتهای نظام باغشهری در طرح های برنامه ریزی شهری ایران [دوره 2، شماره 2، 1402، صفحه 151-161]

 • ایمانپور، جاوید ارزیابی اثرات مزارع پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین کمان بر پارامترهای فیزیکو شیمیایی آب رودخانه قلعه‌رودخان- استان گیلان [دوره 2، شماره 2، 1402، صفحه 123-136]

 • ایماندار، مهسا ارزیابی اثرات مزارع پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین کمان بر پارامترهای فیزیکو شیمیایی آب رودخانه قلعه‌رودخان- استان گیلان [دوره 2، شماره 2، 1402، صفحه 123-136]

ب

 • بزی، خدارحم بررسی مناطق شهری بر اساس شاخص‌های شهر شاد (شهر گرگان) [دوره 2، شماره 2، 1402، صفحه 104-122]

ت

 • ترابی، امید ارزیابی تاثیر تصاویر راداری در طبقه بندی انواع کلاس‌های کاربری‌ اراضی در الگوریتم‌های مبتنی بر یادگیری ماشینی [دوره 2، شماره 2، 1402، صفحه 137-150]

ج

 • جهانی، علی ارزیابی اثرات مزارع پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین کمان بر پارامترهای فیزیکو شیمیایی آب رودخانه قلعه‌رودخان- استان گیلان [دوره 2، شماره 2، 1402، صفحه 123-136]

ح

 • حیدری، تقی تبیین ضرورتهای نظام باغشهری در طرح های برنامه ریزی شهری ایران [دوره 2، شماره 2، 1402، صفحه 151-161]

 • حیدری، محمد تقی واکاوی علل و عوامل موثر بر تولید باغشهر در نواحی پیِراشهری زنجان [دوره 2، شماره 2، 1402، صفحه 93-103]

ر

 • رشتبری، مریم ارزیابی تاثیر تصاویر راداری در طبقه بندی انواع کلاس‌های کاربری‌ اراضی در الگوریتم‌های مبتنی بر یادگیری ماشینی [دوره 2، شماره 2، 1402، صفحه 137-150]

 • ریحان کلوانق، محبوب واکاوی علل و عوامل موثر بر تولید باغشهر در نواحی پیِراشهری زنجان [دوره 2، شماره 2، 1402، صفحه 93-103]

 • ریحان کلوانق، محبوب تبیین ضرورتهای نظام باغشهری در طرح های برنامه ریزی شهری ایران [دوره 2، شماره 2، 1402، صفحه 151-161]

س

 • ستاری راد، امیر ارزیابی اثرات مزارع پرورش ماهی قزل‌آلای رنگین کمان بر پارامترهای فیزیکو شیمیایی آب رودخانه قلعه‌رودخان- استان گیلان [دوره 2، شماره 2، 1402، صفحه 123-136]

 • سربازوطن، امیرحسین ارزیابی تاثیر تصاویر راداری در طبقه بندی انواع کلاس‌های کاربری‌ اراضی در الگوریتم‌های مبتنی بر یادگیری ماشینی [دوره 2، شماره 2، 1402، صفحه 137-150]

 • سمیعی، جواد بررسی مناطق شهری بر اساس شاخص‌های شهر شاد (شهر گرگان) [دوره 2، شماره 2، 1402، صفحه 104-122]

ش

 • شش انگشت، سارا ارزیابی تاثیر تصاویر راداری در طبقه بندی انواع کلاس‌های کاربری‌ اراضی در الگوریتم‌های مبتنی بر یادگیری ماشینی [دوره 2، شماره 2، 1402، صفحه 137-150]

ف

 • فرید نیا، حکیمه بررسی مناطق شهری بر اساس شاخص‌های شهر شاد (شهر گرگان) [دوره 2، شماره 2، 1402، صفحه 104-122]

ک

 • کریمی، نعمت اله ارزیابی تاثیر تصاویر راداری در طبقه بندی انواع کلاس‌های کاربری‌ اراضی در الگوریتم‌های مبتنی بر یادگیری ماشینی [دوره 2، شماره 2، 1402، صفحه 137-150]

گ

 • گنجعلی، حمیدرضا پهنه‌بندی توان اکولوژیک کشاورزی استان سیستان‌وبلوچستان جهت کشت کنجد با استفاده از پارامترهای اقلیمی و خاک [دوره 2، شماره 2، 1402، صفحه 162-176]

م

 • مبصر، حمیدرضا پهنه‌بندی توان اکولوژیک کشاورزی استان سیستان‌وبلوچستان جهت کشت کنجد با استفاده از پارامترهای اقلیمی و خاک [دوره 2، شماره 2، 1402، صفحه 162-176]

 • مرادی، ابراهیم پهنه‌بندی توان اکولوژیک کشاورزی استان سیستان‌وبلوچستان جهت کشت کنجد با استفاده از پارامترهای اقلیمی و خاک [دوره 2، شماره 2، 1402، صفحه 162-176]

 • معمری، ابراهیم بررسی مناطق شهری بر اساس شاخص‌های شهر شاد (شهر گرگان) [دوره 2، شماره 2، 1402، صفحه 104-122]

 • مهربان، احمد پهنه‌بندی توان اکولوژیک کشاورزی استان سیستان‌وبلوچستان جهت کشت کنجد با استفاده از پارامترهای اقلیمی و خاک [دوره 2، شماره 2، 1402، صفحه 162-176]