مقاله پژوهشی اقلیم و کشاورزی
اثر تغییر اقلیم بر عملکرد گندم پاییزه جیرفت با استفاده از سناریوهای واداشت تابشی

یدالله پورشنبه؛ اسداله خورانی؛ لیلا جعفری

دوره 1، شماره 1 ، دی 1401، صفحه 1-13

https://doi.org/10.22034/el.2022.155991

چکیده
  کشور ایران جزء مناطق خشک و نیمه‌خشک دنیا محسوب می‌شود که حدود 65 تا 70 درصد اراضی زیر کشت محصولات عمده زراعی به گندم تعلق دارد. در این پژوهش به‌منظور پیش‌یابی اثر تغییر اقلیم بر عملکرد گندم پاییزه (آبی) جیرفت ابتدا به منظور شبیه‌سازی عملکرد گندم پاییزه از مدل گیاهی آکواکراپ استفاده شده است. سپس برای آشکار سازی تغییرات متغیرهای اقلیمی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی کارایی منطق فازی در مدل سازی تصادفات بزرگراه های درون شهری

ابراهیم مرواری

دوره 1، شماره 1 ، دی 1401، صفحه 14-28

https://doi.org/10.22034/el.2022.362200.1003

چکیده
  در این پژوهش کارایی مدل های فازی در مدل سازی تصادفات بزرگراه های درون شهری مورد ارزیابی قرار می گیرد و به عنوان مطالعه موردی از داده های تصادفات بزرگراههای شهری مشهد استفاده می شود. برای مدل سازی بر پایه منطق فازی، متغیرهای مربوط به جریان ترافیک و طرح هندسی راه به عنوان متغیرهای ورودی بکار می رود. مدل سازی فازی شامل چهار مرحله فازی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی تغییر اقلیم و گردشگردی
بررسی اثر تغییر اقلیم بر گردشگری آینده استان لرستان با استفاده از شاخص TCI و سناریوهای واداشت تابشی

شیرین مرادجانی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1401، صفحه 29-41

https://doi.org/10.22034/el.2022.156059

چکیده
  گفته می‌شود که تغییر اقلیم تأثیر نامطلوبی بر صنعت گردشگری خواهد داشت چراکه اقلیم از متغیرهای اساسی گردشگری محسوب می‌شود. در این پژوهش به‌منظور بررسی اثر تغییر اقلیم بر وضعیت آینده (2020-2050) اقلیم گردشگری استان لرستان از دو سناریوی واداشت تابشیRCP2/6 و RCP8/5 و شاخص اقلیم گردشگری TCI استفاده گردید. بدین منظور داده‌های هر دو سناریو از درگاه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی مهندسی حمل و نقل
ارزیابی کارایی مدل های شبکه عصبی در مدل سازی تصادفات بزرگراه های درون شهری

ابراهیم مرواری

دوره 1، شماره 1 ، دی 1401، صفحه 42-53

https://doi.org/10.22034/el.2022.362191.1002

چکیده
  در این مقاله به پژوهشی که برای ارزیابی کارایی مدل های شبکه عصبی در مدل سازی تصادفات بزرگراه های درون شهری انجام شده است پرداخته می شود. به عنوان مطالعه موردی از داده های تصادفات بزرگراه های شهری مشهد و از متغیرهای مربوط به جریان ترافیک و طرح هندسی راه به عنوان متغیرهای ورودی مدل ها برای مدل سازی با شبکه های عصبی استفاده می شود. مدل سازی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
آشکارسازی لکه‌های نفتی در خلیج‌فارس با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS

پریسا خواجوی؛ فرشاد نعمتی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1401، صفحه 55-78

https://doi.org/10.22034/el.2022.362725.1005

چکیده
  پیشرفت‌های فنّاوری سنجش‌ازدور آن را به جایگزین مناسبی برای روش‌های سنتی در پایش، شناسایی و تحلیل لکه‌های نفتی تبدیل کرده است. سنسورهای SAR معمولاً برای تشخیص لکه‌های نفتی استفاده می‌شوند، اما استفاده از تصاویر آن‌ها به دلیل هزینه‌های بالا، عرض برداشت کم و تفکیک زمانی ضعیف محدود است. سنجنده MODIS قرارگرفته بر روی سکوهای ترا و اکوا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی آمایش سرزمین
واکاوی تغییرات مکانی سیمای سرزمین شهرها (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه)

یوسف درویشی؛ صالح آرخی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1401، صفحه 79-95

https://doi.org/10.22034/el.2023.170942

چکیده
  گسترش شهرها علاوه بر تغییرات کاربری­ها، موجب تغییرات در الگوی سیمای سرزمین شهرها شده است و این پدیده اثرات متعددی برروی ساختار، کارکرد و تغییرات سیستم های اکولوژیک دارد. بنابراین با توجه به آثار منفی ناشی از استفاده نامناسب از سرزمین و تغییر کاربری اراضی، آگاهی و شناخت روند تغییر پذیری، در ارزیابی آثار محیط زیستی ناشی از توسعه ...  بیشتر