اصول اخلاقی انتشار مقاله:

وظایف سردبیر:

 • رعایت محرمانگی و امنیت اطلاعات شخصی نویسندگان و داوران مقالات برای تمامی ارکان نشریه ازجمله سردبیر، اعضای هیئت تحریریه، مدیر داخلی و اجرایی و سایر همکاران الزامی بوده و تحت هر شرایط به‌صورت محرمانه باقی می‌ماند.
 • تصمیم‌گیری درباره مقالاتدر هر مرحله‌ای فارغ از نژاد، جنسیت، گرایش­ های شخصی، باورهای مذهبی، قومی، شهروندی و یا فلسفه سیاسی نویسندگان، تنها بر اساس محتوا و کیفیت علمی مقالات و نظرات داوران به‌صورت بی‌نام انجام می‌شود.
 • مسئولیت نهایی رد و یا پذیرش یک مقاله تنها به عهده سردبیر است. این تصمیم‌گیری بر اساس نظرات دریافتی داوران و اعضای هیئت تحریریه مجله انجام می‌شود. ممکن است مقاله‌ای به خاطر عدم تناسب، با نظر سردبیر و اعضای هیئت تحریریه بدون طی شدن مراحل داوری رد شود. رد این مقالات ممکن است بر اساس خروج مقاله از حیطه موضوعی مجله، دور بودن از موضوعات جاری، نداشتن عمق محتوایی لازم و یا موارد مشابه دیگر صورت بگیرد.
 • حق رد مقالات مشبه‌به عدم رعایت اصول اخلاقی برای سردبیر محفوظ است.
 • مسئولان از دریافت گزارش خطاهای احتمالی در مقالات منتشره در مجله استقبال می‌کنند. در صورت تأیید، خطاهای مکشوفه در اسرع وقت به اطلاع مخاطبان مجله خواهد رسید.
 • رونوشت‌های منتشرنشده توسط دبیران علمی و یا اعضای دیگر برای مقاصد شخصی مورداستفاده قرار نخواهد گرفت.
 • سردبیر با رد مقالات مورد اتهام یا مقالاتی که تخلف آن‌ها محرز شده، مسئله را پایان‌یافته نمی‌داند و موظف است، موارد را تا آخرین مرحله بر اساس قوانین وزارت علوم تحقیقات و فناوری پیگیری کند. درعین‌حال فرصت مناسب جهت پاسخگویی نویسندگانی که متهم به «رفتار غیراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی» شده‌اند فراهم است.
 • سردبیر مجله موظف است نسبت به حذف سریع مقالات چاپ‌شده‌ای که مشخص شود در آن‌ها «رفتار غیراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی» رخ‌داده است و اطلاع‌رسانی شفاف به خوانندگان و مراجع نمایه نمایی مربوطه اقدام نماید.

وظایف داوران :

 • داوران در بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات به سردبیر نشریه در جهت انتشار مقاله یاری می رسانند. داوران از طریق اعضای تحریریه با نویسنده ارتباط برقرار می کنند تا نویسنده را در جهت بهبود و ارتقا کیفی و محتوایی مقاله یاری رساند.
 • تمامی اطلاعات موجود در مقالات می بایست برای داور محرمانه تلقی شود و جز افرادی که توسط سردبیر مجاز شناخته شده است، نباید به شخص دیگری نشان داده یا در مورد آن بحث شود.
 • داوری مقالات می بایست بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی باشد و با وضوح و روشنی بیان شود و از اعلام نظر سلیقه ایی و شخصی در داوری مقالات خودداری شود.
 • داور باید توجه سردبیر را به هرگونه تشابه قابل توجه و یا همپوشانی بین مقاله های در دست بررسی و یا هر مقاله چاپ شده دیگر که از آن اطلاع دارد جلب کند.
 • اطلاعات ویژه و یا ایده های بدست آمده در هنگام داوری باید مخفی نگه داشته شود و نباید برای منفعت شخصی از آن استفاده شود.
 • هر داوری که احساس کند فاقد صلاحیت لازم برای بررسی یک اثر پژوهشی است به هردلیلی اعم از نبودن موضوع مقاله در حوزه کاری و یا طولانی شدن پروسه داوری به دلیل کمبود وقت یا عدم دسترسی به امکانات کافی و ... باید سردبیر را مطلع نموده و از روند بررسی مقاله انصراف دهد.
 • توجه به منابع استفاده شده در مقاله از دیگر وظایف داوران است، کلیه تحقیقات، موضوعات و نقل قول هایی که در مقاله استفاده شده است می بایست با ارجاع دهی کامل در کتابنامه همراه باشد.
 • داوران، مقالاتی که منافع اشخاص، موسسات و شرکت های خاصی به وسیله آن حاصل می شود و یا روابط شخصی در آن مشاهده می شود را نمی بایست برای داوری قبول کنند.

وظایف نویسندگان :

 •  نویسندگان نباید هیچ گونه اطلاعات ساختگی اعم از خام و یا پردازش شده در اثر ارسالی خود داشته باشند.
 • صداقت علمی باید توسط همه نویسندگان رعایت شود. هر گونه استفاده از منابع قبلی خواه چاپ شده خواه نشده باید توسط نویسندگان در اثر با قید منبع ذکر شود.
 • هیچ گونه نمودی از تبعیض قومی، فرهنگی، ملی، جنسی، هویتی، سنی، زبانی و پزشکی نباید در اثر وجود داشته باشد و در غیر این صورت اثر در مرحله اول رد خواهد شد.
 • همه نویسندگان باید موافقتنامه شرکت کنندگان در تحقیق خود را دریافت نموده باشند. به همین منوال نیز حفظ حقوق شخصی شرکت کنندگان و همچنین شخصی سازی هویت آنها باید به دقت توسط نویسندگان در نظر گرفته شود. 

مصادیق نقض اصول اخلاقی:

 • سرقت ادبی: سرقت ادبی به معنای استفاده عمدی از مقالات یا ایده های شخص دیگر به نام خود است. حتی استفاده از یک جمله شخص دیگر یا جملات قبلی خود بدون ذکر منبع، سرقت محسوب میشود. تمامی رونوشت های ارسال شده به این مجله  توسط نرم افزارهای سرقت ادبی مورد بازبینی قرار میگیرند.
 • تحریف:  تحریف هنگامی رخ میدهد که تحقیقی را انجام داده اما داده ها و نتایج آن را تغییر میدهد یا نتایج تحقیق دیگران را با زاویه دید خود تفسیر می کنید.
 • داده سازی : داده سازی هنگامیست که محقق در عمل مطالعه ای را انجام نداده اما داده و نتیجه گیری ارائه میدهد
 • ارسال همزمان: هنگامی است که یک رونوشت به دو مجله  ارسال می​شود.
 • ارسال دونسخه ای (المثنی): هنگامی رخ میدهد که دو یا چند مقاله دارای فرضیات، داده ها، و نتایج یکسان هستند.
 • ارسال تکراری (اضافی): به معنی تقسیم یک مطالعه به مقالات متعدد و ارسال آن ها می​باشد.
 • سهیم کردن نادرست مؤلف دیگر: همه ی مؤلفان لیست شده در مقاله میبایست در انجام آن سهیم باشند.
 • دستکاری منابع: هنگامی است که در قسمت پایانی یک مقاله منابع متعددی ذکر میشود، در حالیکه در محتوای متن نامی از آن ها برده نشده است.
 • ارسال مجدد مقاله رد شده در داوری: مقالاتی که طبق نظرات داوران رد اعلام شده است امکان استفاده از نتایج داوری و ارسال مجدد به مجله  دانش شهرسازی را ندارند.
 • اجاره علمی: منظور آن است که نویسندگان، فرد دیگری را برای انجام پژوهش به کار گیرد و پس از پایان پژوهش، با دخل و تصرف اندکی آن را به نام خود به چاپ رساند.

انتساب غیر واقعی: منظور انتساب غیر واقعی نویسندگان به مؤسسه، مرکز یا گروه آموزشی یا پژوهشی است که نقشی در اصل پژوهش مربوطه نداشته‌اند.